Ing. Lubomír Diviš
PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ
Ekonomika Controlling Informatika
PARTNER
Kontaktní informace
www.ei-advisor.com
            www.ei-advisor.eu
                       www.ei-advisor.cz
                                  www.ei-poradce.cz
English
Česky
Deutsch
ÚVOD ---> Hodnoty
Výkon

založený na osobních schopnostech a maximální nasazení jsou zásadní pro získání dův
ěry partnerů.


Spolupráce

vstřícnost, snaha pochopit hlavní problémy a starosti partnera urychlují nalezení řešení.


Odbornost,  spolehlivost a důslednost

jsou hodnoty, bez kterých si lze t
ěžko představit podporu ekonomického řízení firmy .


Odvaha

poušt
ět se do řešení, o kterém ostatní tvrdí, že "to nejde", sdílet s partnerem odpovědnost i rizika.


Slušnost

respektuji partnery, jejich úsp
ěchy i problémy a držím slovo.

Hodnoty