Ing. Lubomír Diviš
PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ
Ekonomika Controlling Informatika
PARTNER
Kontaktní informace
www.ei-advisor.com
            www.ei-advisor.eu
                       www.ei-advisor.cz
                                  www.ei-poradce.cz
English
Česky
Deutsch
ÚVOD --->  Služby
Ekonomické a organizační poradenství, controlling, plánování


Jste úsp
ěšná rychle rostoucí firma a potřebujete zlepšit nebo zavést ekonomické řízení?
Nemáte k dispozici včas a správné informace pro rozhodování?
Hledáte ekonomická kritéria pro hodnocení úsp
ěšnosti vašich činností?
Řešíte krizovou situaci ve vaší společnosti a potřebujete rychlé hodnocení ekonomických důsledků?
Zabírá vám narůstající byrokracie a "přeorganizovanost" stále více času?
Neposkytuje vám vaše účetnictví dostatek rychlých informací ve srozumitelné podob
ě?
Potřebujete průb
ěžnou kontrolu vašeho účetnictví?
Jste společnost se zahraniční účastí a potřebujete rychle trasparentní ekonomické zprávy a rozbory pro majitele a společníky (reporting) ?


Informační systémy - rekonstrukce, analýzy, správa, výběr, zpracování dat

Investovali jste velké částky do informačních systémů a stále to není ono?
Váš pořízený zaplacený informační systém stále není funkční?
Váš dodavatel informačního systému a jeho konzultanti zneužívají vaší neodbornosti?
Potřebujete zajistit efektivní správu vašeho informačního systému a zam
ěstnávat specialisty není vhodné       
vzhledem k velikosti firmy?
Potřebujete zajistit správu počítačové sít
ě nezávislým odborníkem?
Uvažujete o pořízení informačního systému a uvítáte součinnost nezávislého odborníka?
Používáte n
ěkolik různých systémů a chcete informace jako kdyby byly v jednom společném systému?Efektivní podpora řízení - kombinace výše uvedených služeb

Potřebujete efektivní řízení společnosti a vaše problémy se nedají popsat jako jednotlivé problémy na které    
sm
ěřují otázky u výše uvedených služeb?

Provedeme analýzu situace, stanovíme postupy a realizujeme řešení s maximálním využítí všech zdrojů!

Služby